Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


 • Sommerjobb på verdensarvutstillingen
  Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv søker 1-2 ferievikarer til hjelp/guiding på Verdensarvutstillingen sommeren 2014.
  lena_og_turister_p_utstillingen_web

  Sommerjobb på verdensarvutstillingen

  Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv søker 1-2 ferievikarer til hjelp/guiding på Verdensarvutstillingen, Nes, fra 10. juni – 10. august. Du må være god i språk, ha lokalkunnskaper, være åpen, løsningsorientert og blid. Arbeidstiden er 4 t daglig, hverdag og helg.
  Arbeidsoppgaver er å klargjøre for og ta i mot gjester fra Hurtigruten og andre grupper. Guiding foregår på norsk og engelsk. Lønn etter avtale. Send søknad til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .
  Nærmere informasjon om stillingen får ved henvendelse til Rita Johansen, 75 03 55 03/97 03 46 46. Søknadsfrist 17. 04. 2014.

  Foto: Rita Johansen. Guiding på verdensarvutstillingen.


 • Ny forvaltningsplan
  Ny forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde er nå sendt ut på høring. Høringsfrist er 20.februar.

 • Ny bok om Vegaøyan
  Lørdag 23. november lanserer Inga Elisabeth Næss sin nye bok om Vegaøyan - ØYLANDET - på prestegården kl 1300. Alle er velkommen.

 • Vedtok bygging av senter
  Vega kommunestyre vedtok i dag enstemmig å støtte skisseforslaget fra prosjektgruppen som har vært i arbeid med å få klarlagt framtidig plassering, romløsninger og finansiering av et verdensarvsenter på Vega. 

 • 11 mill til verdensarvsenter
  Regjeringen bevilget i revidert nasjonalbudsjett 8 mill kr til verdensarvsenter på Vega. Med de 3,5 mill kr som ble bevilget i statsbudsjettet for 2013, har Miljøverndepartementet bidratt med 11,5 mill kroner til Vega. Fra lokalt hold jobbes det nå med å skaffe finansiering fra Kulturdepartementet, Nordland fylkeskommune og private sponsorer.

 • Arbeid for senterfinansiering
  Presentasjon av planene for verdensarvsenter har vært tema når Vega kommune, Stiftelse Vegaøyan Verdensarv og Helgeland Museum har invitert representanter fra Miljøverndepartementet og Nordland fylkeskommune til Vega før Stortingsmelding 35 Framtid med fotfeste skal behandles i Stortinget 19. juni 2013.

 • Midler til lag og foreninger
  Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv gir tilskuddsmidler til lag og foreninger som arbeider for å fremme og støtte opp om verdiene i Vegaøyan verdensarvområde.

 • Tilskudd til skjøtsel
  Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har økonomiske midler tilgjengelig for gjennomføring av skjøtsel i verdensarvområdet. Søknadsfrist er 8. juni.

 • Grønne ferieopplevelser
  Nå har familien sjansen til grønne opplevelser i verdensarven, med slått, gode historier og lyse sommernetter! Bli med til Hysvær 5. - 7. juli. 

 • Skisse av verdensarvsenter godkjent
  Vega formannskap har sagt ja til skisseforslaget fra arkitektene Ekberg Lous til nytt verdensarvsenter på Vega.

 • Tilskudd til skjøtsel i truede naturtyper
  Grunneiere, lag og foreninger, privatpersoner, kommuner m.fl. kan søke om tilskudd til tiltak i naturtypene slåttemark, slåttemyr, kystlynghei, ålegraseng og kalksjøer.

 • Verdensarvkonvensjonen er 40 år
  16. nov 2972 ble Verdensarvkonvensjonen ratifisert for å sikre den mest enestående natur- og kulturarv i verden for ettertiden. I 2012 har jubileet vært markert over hele verden og Vegaøyan har vært en av deltakerne.

 • Dunmyke gaver fra verdensarven
  Gaver av eller om dun fra et verdensarvområde finnes bare ett sted i verden: Vegaøyan!

 • Fortellerkveld på Nes
  Fortellinger fra eksotiske verdensarvsteder i Jordan og Sør-Afrika står på programmet når Vegaøyans Venner inviterer til fortellerkveld på Himmelkroken Havcafé på Nes

 • Arkeologiske undersøkelser på Vega
  Rundt 11 000 år er den eldste boplassen som NTNU Vitenskapsmuseet har drevet forskningsundersøkelse av på Vega i høst. Her er det også gjort spennende funn som tyder på at de som en gang bodde der, kom fra det sørlige Skandinavia eller Nord-Tyskland. 

 • Besøk fra Island
  18 islandske ærfuglbønder har besøkt Vega denne uke. Nå planlegges videre samarbeid.

 • Miniputt verdensarv på skolen
  I februar 2012 ble Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv tildelt Helgeland Sparebanks Samfunnsprisen Horisont på 100 000 kr. Nå er pengene gitt til ny lekeplass ved Vega skole.

 • Vintage Vega 2012
  Det var vært fullt hus på Verdensarvutstillingen under foredragene og diskusjonen. Gjenbrukskunsten har vært et spennende møte med nye måter å bruke avfall, mens Margrethe Ellstrøm (t.h. i bildet) og andre har invitert til kurs innen gjenbruk.

 • Årsmelding 2012
  Ærfugltradisjonen og kulturlandskapsskjøtsel, senter for verdensarven og aktiiviteter for barn og unge er blant tiltakene som Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har arbeidet for og støttet opp om siste år.

 • Gjenbruksfestivalen Vintage Vega 2012
  Vil du lære å lage rognkake, hekle matte av yndlingsskjorta di, reparere bestemors gamle gyngestol, vise dine kunster for andre eller la deg inspirere av foredrag eller på tur ut i Vegaøyan - ja da må du få med deg gjenbruksfestivalen Vintage Vega 2012!

 • God hekkesesong for ærfuglene
  Årets ærfuglsesong har vært god i de fleste dunværene, men et par steder har det vært angrep av oter og gammeloter. 

 • Tilskudd til lag og foreninger
  Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv lyser ut tilskuddsmidler til frivillige lag og foreninger som arbeider for å fremme og støtte opp om verdiene i Vegaøyan verdensarvområde.

 • Utlysing skjøtselsmidler Vegaøyan Verdensarv
  Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har økonomiske midler tilgjengelig for gjennomføring av skjøtsel i verdensarvområdet. Søknadsfristen er 8. juni.

 • Besøk fra Sør-Afrika til Vega
  Fire representanter fra verdensarvområdet Richtersveld i Sør-Afrika skal i dagene 8. - 11. mai være på Vega for å se hvordan lokalsamfunnet lever med verdensarven

 • Søppelrydding og kunstverk av søppel
  Skoleklasser fra Vega har samlet mer enn 600 sekker søppel i Hysvær, Søla, Lånan og på Sundsvold i vår. Også lokalbefolkningen på Vega har i mai deltatt i søppelrydding på hovedøya. Nå satser vi på noen flotte kunstverk av søppel!