bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Vil du drive Verdensarvsenterets kafé?

senteret web 600

Bakgrunn / formål:
Vega Verdensarvsenter er et besøkssenter med kafe. Vega Verdensarvsenter AS søker ekstern driver til kafeen i Verdensarvsenteret fra og med 01.04.20.
Kafeen må være en integrert del av formidlingen av besøkssenteret og tilby lokal mat.
Kjøkkenet i Verdensarvsenteret skal tilby kurs og aktiviteter i forbindelse med at det også skal være et produksjonskjøkken.

Kvalifikasjonskrav:
Ekstern driver må ha kvalifikasjoner, erfaring og ressurser for å ivareta påkrevde tjenester.

Kunngjøring:
Konkurransen annonseres i Brønnøysund Avis, på Vegaøyan Verdensarv sin hjemmeside samt på Facebook. Mer informasjon om konkurransegrunnlag oppgis ved å kontakte
Vega Verdensarvsenter AS v/ Berit Martinussen
Tlf: 99 72 62 76
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kriterier for evaluering av tilbud:
1. Tilbyders kvalifikasjoner/ressurser 50%
2. Pris 50%

Frist for innlevering av tilbud: 27.02.2020
Spørsmål:
Stilles til Vega Verdensarvsenter AS v/ Berit Martinussen
Tlf: 99 72 62 76
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tilbudet sendes til:
Vega Verdensarvsenter AS
Ærfuglveien 1
8980 Vega
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skal konsekvensutrede havbruk

sundsvoldfjelletweb

Etter meklingsmøte mellom Vega kommune og Riksantikvaren hos Fylkesmannen har Vega formannskap vedtatt at det skal bestilles en konsekvensutredning om effektene av havbruk i Vegaøyan verdensarvområde.

Les mer …

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2020

Frivillige lag og foreninger har i mange år gjort en enestående innsats med å ta vare på og formidle natur og kultur i Vegaøyan verdensarv. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv setter derfor av midler hvert år til delfinansiering av arbeid som gjøres på frivillig basis.

Slikt arbeid kan være f.eks dokumentasjon, formidling, skjøtselstiltak, mindre restaureringprosjekt, samarbeid og nettverksbygging.

Midlene må brukes til konkrete prosjekter og tiltak. Søknadene må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Søknadsfrist for 2020 er 15. april. For nærmere informasjon, kontakt Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, tlf: 97 03 46 46

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2018

kajakker vegstein web

Frivillige lag og foreninger har i mange år gjort en enestående innsats med å ta vare på og formidle natur og kultur i Vegaøyan verdensarv. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv setter derfor av midler hvert år til delfinansiering av arbeid som gjøres på frivillig basis.

Slikt arbeid kan være f.eks dokumentasjon, formidling, skjøtselstiltak, mindre restaureringprosjekt, samarbeid og nettverksbygging.

Midlene må brukes til konkrete prosjekter og tiltak. Søknadene må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Søknadsfrist for 2018 er 16. april. For nærmere informasjon, kontakt Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, tlf: 75 03 55 03 / 97 03 46 46

Formidlingsverter på verdensarvutstillingen

Sommer 2018

Vega Verdensarvsenter AS søker to formidlingsverter til utstillingen på Nes for sommersesongen 2018. Søknadsfrist er 3. april. Utstillingen har som mål å formidle verdensarvverdiene på en interessant og engasjerende måte. 

Av de viktigste arbeidsoppgavene nevnes:

  • Formidling om Vega og verdensarven
  • Billettsalg til båtturer ut i verdensarvområdet
  • Butikkdrift

Ønskede kvalifikasjoner:
Språk: God muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Stor fordel med tysk- eller franskkunnskaper.
Relevant utdanning/praksis innenfor formidling/servicenæring.
God kunnskap om Vega og Helgeland

Egenskaper vi legger vekt på:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
Evne og vilje til systematisk og selvstendig arbeid
• Interesse for og kjærlighet til øya vår
• Problemløser, initiativrik, fleksibel og serviceinnstilt
• Trives i et hektisk miljø og evne til å stå på når det kreves
• Utadvendt og med godt humør

Vi kan tilby:
• Varierte og interessante oppgaver i et trivelig miljø
• En spennende jobb hvor du kommer i kontakt med folk fra mange land.

Tiltredelse ønskes 11. juni, senest 25. juni og engasjementet varer til 17. august 2018. Arbeidstid er kl. 11:30 – 16:00, mandag – søndag. Totalt ca. 150 timer. Lønn etter tariff.
Søknadsfrist: 3. april 2018

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt formidlingsleder Ina Andreassen, mobil: 97123813. Søknad sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fotomontasje: Ina Andreassen

 

Ny rapport om ærfugl i Vegaøyan

En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) sammenfatter det som finnes av kunnskap om bestand og bestandsutvikling for ærfugl i Vegaøyan verdensarvområde siden 1920. Rapporten har også samlet det som finnes av nasjonal og internasjonal kunnskap om hva som kan påvirke ærfuglene.

efugl600

Rapporten "Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde" er etterspurt av statlige myndigheter og Unesco etter at norske natur- og kulturvernorganisasjoner sendte klage på den norske forvaltningen av verdensarvområdet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk oppdraget ble å finne ut av oppgaven. De har innhentet kunnskap fra vitenskapelige publikasjoner om hvordan ulike aktiviteter eller påvirkningsfaktorer kan påvirke ærfuglbestanden i Vegaøyan, positivt eller negativt. Rapporten er utført på vegne av Vega kommune og er en del av kunnskapsgrunnlaget når de statlige myndighetene sammen med regionale og lokale instanser skal vurdere om nye oppdrettsanlegg i verdensarvområdet er forenlig med verdensarvverdiene.

Avklaring om havbruk
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har tatt iniaitiv til et dialogmøte med Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv for å drøfte en vei videre. Møtet er planlagt til 31. januar.
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har skrevet rapporten "Oppfølging av ICOMOS/IUCN Advisory Mission på Vega 2017" på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.  Med utgangspunkt i anbefalingene fra IUCN og ICOMOS i rapporten fra befaringen på Vegaøyan i februar 2017, har KLD bedt Riksantikvaren og Miljødirektoratet å:
a) vurdere dagens praksis og anbefale aktuelle tiltak for å presisere/styrke gjeldende virkemidler i plan- og beslutningsprosesser som berører hensynet til OUV ved utvikling innenfor verdensarvområder – med særskilt vekt på tiltak knyttet til havbruk/akvakultur, men også med overføring til andre norske verdensarvområder,
b) vurdere behov for å konkretisere eventuelle forslag til nye virkemidler/verktøy som sikrer hensynet til de viktigste verdensarvverdiene i forvaltningen av Norges verdensarvområder,
c) aktivt følge den initierte prosessen knyttet opp mot Vega kommunes bestilling av rapport om oppdrettsanleggs påvirkning på ærfugl og økosystemene og bidra til å sikre at eventuelle dokumenterte behov konkretiseres som oppfølgbare tiltak.

Link til NINA-rapporten