bildegalleri b kart vegaoyan b

Prosjekter

Stiftelsen gjennomfører noen prosjekter i egen regi, mens andre tiltak og prosjekt skjer i samarbeid med Vega kommune, Vega verneområdestyre, Statens naturoppsyn, Helgeland Museum, Nordland Ærfugllag og andre frivillige.

Prosjekter som Stiftelsen har arbeidet med har blant annet vært:

 • Kommunikasjonsstrategi for verdensarven, inkludert formidlingskonsept for verdensarvsenteret
 • Turkart for Vega og Vegaøyan med
 • Informasjonsskjermer om Vegaøyan verdensarv på ferja "Torgtind"
 • Sårbarhetsanalyse for ferdsel på øyene som det går guidete båtturer til i verdensarvområdet. Bioforsk Nord Tjøtta har hatt oppdraget med å lage analysen
 • Utendørsutstilling på Nes om Vegaøyan og ferdsel
 • Informasjonstavler til båtmarinaene på Helgeland om verdensarvområdet og behovet for ferdsel på naturens premisser
 • Ferdselskart for verdensarvområdet med spesiell vekt på hvordan besøkende i båt kan unngå å forstyrre fuglelivet.
 • Samarbeid med fuglevokterne og Nordland Ærfugllag om restaurering og bygging av nye ærfuglhus i de gamle dunværene
 • Vegetasjonskartlegging av øyene i verdensarvområdet. Arbeidet har vært utført av Bioforsk Nord Tjøtta
 • Skjøtselsprosjekt for ungdom i Skjærvær og Skogsholmen
 • Undersøkelse om tangens betydning for ærfuglunger i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Hydra Vega og Algea
 • Digital historiefortelling for 4. - 10. klasse ved Vega skole (Se film om Store Emårsøy)
 • Informasjonstavler på øyene som har båtanløp på sommeren.
 • Samarbeidarbeidsprosjekt med Neringa nasjonalpark og Neringa kommune i Litauen
 • Samarbeidsprosjekt med Malopolska regionen i Polen om forvaltning av verdensarvområder
 • Nord-atlantisk ærfuglprosjekt med Island, Grønland og Færøyene. Bioforsk Nord Tjøtta har hatt prosjektledelse
 • Samarbeid med Vega Næringsselskap og Vega kommune om utvikling av reiselivsstrategi og pilotprosjekt bærekraftig reiseliv
 • Samarbeid med Vega kommune og Fylkesmannen i Nordland om etablering og finansiering av 2-årig prosjektstilling som naturforvalter for verdensarvområdet

Foto: Jannike Wika

Digital fortelling

Elevene i 4. 10. klasse ved Vega skole har laget digitale historier om lokal kultur, natur og historie.